HOME WHOISWHO TextileBiennial2019 EVENWICHT2019 EVENTS2021 EVENTS2022 GCDB
Kunststichting Perspektief vzw
Promotor van Kunstambachten - Promoteur des Métiers d’art - Promoter of Art Crafts
22 > 30.10.2022
Nieuwe data - Nouvelles dates - New dates
De wereldwijde moeilijke strijd omtrent COVID-19 deed ons besluiten voorrang te geven aan de veiligheid van onze deelnemers,
bezoekers en de mensen van KSP.

Hierdoor werden alle voor 2020 geplande evenementen uitgesteld of verdaagd naar eind 2021 of 2022 :
- Internationale Glas- en Keramiekmarkt : gepland voor 30.05.2021 verplaatst naar 29.08.2021
- International Glas & Keramiek Biënnale : gepland voor september 2021 verplaatst naar 0ctober 2021
- International Paper Art Biennial gepland voor december 2012 verplaatst naar maart 2022.
- Internationale Textielkunst Biënnale : October 2022
Talrijke praktische hindernissen veroorzaakt door de uitbraak, de strenge specifieke voorschriften en logistieke problemen rond het vervoer van kunstwerken en
internationale reizen van onze kunstenaars/bezoekers bleken voor de organisatie onoverkomelijk.
Zonder voldoende zekerheden dat we in staat zullen zijn om onze Biënnales voor een groot publiek in de zeer nabije toekomst te realiseren lijkt ons deze beslissing terecht;
het belangrijkste voor ons is uiteindelijk de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers,
exposanten, partners en ons team.

The global difficult struggle with COVID-19 made us decide to prioritize the safety of our participants, our visitors and the staff of KSP.
The in 2020 scheduled events have therefore been postponed to the end of 2021 or 2022
- International Glass & Ceramic Market : scheduled for 30.05.2021 postponed to 29.08.2021
- International Glass & Ceramic Biennal: scheduled for September 2021 postponed to 0ctober 2021
- International Paper Art Biennial : scheduled for December 2012 postponed to March 2022.
- International Textile Art Biennial : October 2022
Numerous practical hurdles caused by the outbreak, the severe specific regulations as well as logistical issues surrounding the transportation of artworks and international travel
of our artists and visitors proved to be insurmountable by the organization.
Being without adequate reassurance that we will be able to open our Biennials to a large public in the very near future we cannot take the any risk; ultimately,
most important to us is the health and safety of our visitors, exhibitors, partners and our team.