International Art Resources

 

Website

Korte toelichting

AMATEURKUNSTEN

Portaalsite amateurkunsten

APPLAUS

Portaal Culturele Centra

AUDIOVISUEEL FONDS

Het Vlaams Adiovisueel Fonds staat in voor de ondersteuning van nieuwe audiovisuele creaties in en internationale coproducties met Vlaanderen.

BAM

Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst

BEELDEXPRESSIE

Centrum voor Beeldexpressie vzw (CvB) opgericht als een fusie van de Federatie van Arbeiders Foto- en Kinokringen (FAFK), de Nederlandstalige Amateurcineasten van BelgiŽ (NAB) en de Vlaamse Federatie van Fotokringen (VFF).

CANON

Canon is de cultuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie.

CJSM.VLAANDEREN

Portaalsite voor overheidsinformatie omtrent Cultuur

CULTUURDATABANK

Databank waarin culturele, maar ook bredere vrijetijds- en zelfs sport- en gemeentelijke activiteiten ingevoerd kunnen worden

 CULTUUR VLAANDEREN

"Regelgeving Cultuur" : overzicht van wetgeving en reglementering over cultuuraangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap

CULTUURLOKAAL

Webstek van het Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw, Cultuur Lokaal. Cultuur Lokaal biedt beleids- en praktijkgerichte ondersteuning, geeft begeleiding en advies op maat van de lokale besturen en de lokale cultuuractoren.

CULTUURNET

 

Focust op publiek en aanbod tegelijk en onderzoekt hoe de relatie tussen beide kan verbeteren.

ECODESIGN

Virtueel platvorm voor ontwerpers, ecodesigners, ontwerpstudenten en andere geÔnteresseerden in ecodesign

ERFGOED

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Het is een verzamelbegrip. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties ťn wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten, maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, fotoís, ...

FLANDERS IMAGE

Promotiecel van het Vlaams Audiovisueel Fonds - staat in voor de promotie van Vlaamse audiovisuele creaties in binnen- en buitenland

IAK

Initiatief Audiovisuele Kunsten vzw

Steunpunt voor de audiovisuele kunsten in Vlaanderen

IBK

Initiatief Beeldende Kunsten

INDUSTRIEEL ERFGOED

Vlaamse Vereniging voor Industriele Archeologie vzw

INTERCULTURALISEREN

Instrument van het kennisknooppunt interculturaliseren dat werd opgericht om de doelstellingen van het Vlaams Actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport te helpen realiseren

KUNSTEN  EN ERFGOED  

Deze website biedt informatie over het kunsten- en erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid, zoals dat wordt uitgevoerd door het agentschap Kunsten en Erfgoed.

KUNSTENLOKET

Informatie en advies over de zakelijke kant van de artistieke productie.

KUNSTENWERKPLAATS

Ruimte om te werken en begeleiding van het artistieke onderzoeks- en/of creatieproces

KUNSTONLINE

 Databank gewijd aan hedendaagse Belgische kunst sinds 1945

KUNSTWERK(T)

Aanspreekpunt voor iedereen die actief met beeldende kunst bezig is, maar daar niet zijn beroep van maakt.

KVBKB      

Koninklijke Vereniging van Beeldende Kunstenaars van BelgiŽ

 

Site is opgedeeld in drie luiken: Media, Film en eFlanders (informatiemaatschappij)

MEDIAARTPLATFORM

Media Art Platform is een nieuw sociaal platform op internet voor mediakunstprofessionals en -liefhebbers: kunstenaars, ontwikkelaars, technici, curatoren, onderzoekers, docenten, studenten en iedereen die geÔnteresseerd is in mediakunst

MUZES

Muzes stelt zich in de eerste plaats tot doel inhoudelijke ondersteuning te bieden aan de leerkrachten, vooral via de website en tijdens specifieke nascholingen of cursussen. Daarnaast is Muzes een drukkingsgroep die kan wegen op de besluitvorming rond onderwijs. Artistieke vorming gaat weliswaar niet meteen gepaard met economisch profijt, maar benadrukt de sociale, creatieve en emotionele waarden van ons menszijn die erkenning verdienen en zowel in de maatschappij als op school voor evenwicht zorgen. De nood aan een vereniging voor Kunst en Cultuur op school is dan ook hoog. Er zijn in Vlaanderen weinig instanties die zich bezighouden met het verdedigen van de belangen van de artistieke en muzische vorming

MUZIEKCENTRUM

Muziekcentrum Vlaanderen

Info m.b.t. prijzen, wedstrijden, artiesten, componisten, subsidies, toelagen.

NICC

Nieuw Internationaal Cultureel Centrum.

Om onze leden en belangstellenden snel en regelmatig op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen betreffende het NICC, de artistieke beroepspraktijk en relevante aandachtspunten in de sector Beeldende Kunst, sturen we regelmatig een e-nieuwsbrief

POPPUNT

Poppunt is het aanspreekpunt voor de muzikant en dj in Vlaanderen.
Het geeft praktische info en advies over poppodia, repetitielokalen, opleidingen, workshops, ... Je kunt er ook terecht voor fiscaal, sociaal en juridisch advies. Muzikanten vinden er nestwarmte en begeleiding.

  SARC

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

SABAM  

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers.

SOCIUS

Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk

SOFAM

Auteursmaatschappij gespecialiseerd in de Visuele Kunsten

ONS ERFDEEL

Vlaams-Nederlandse Stichting met als dubbel doel het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden en het bekendmaken in het buitenland van de cultuur van Vlaanderen en Nederland

PORTAALSITE EUROPA

Cultuur van de Europese Unie

UITINVLAANDEREN

 Uit in Vlaanderen

UITNETWERK

Landelijk dekkend netwerk voor cultuur- en vrijetijdscommunicatie

V.C.O.B.

Steunpunt Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken

VAF

Vlaams Audiovisueel Fonds :-toekennen van financiŽle steun aan en het begeleiden van audiovisuele creaties.Verlenen van beurzen, het ondersteunen van opleidingsinitiatieven en het steunen of inrichten van ateliers. Voeren van promotie voor de Vlaamse audiovisuele creatiesector. Uitvoeren of uitbesteden van studies over het audiovisuele werkterrein.

VOBK

Verenigde Organisaties BeeldKunst

VAi

 

Vlaams Architectuur Instituut

Steunpunt voor hedendaagse architectuur dat zowel een breed publiek als professionelen, onderzoekers, de media en de overheid wil sensibiliseren voor hedendaagse architectuur.

VCA

 

Portaalsite Amateurkunsten  ondersteunt alle amateurkunstenaars en de organisaties die zich in Vlaanderen en Brussel bezighouden met de amateurkunsten (d.i. niet-beroepsmatige kunstbeoefening).

VCM

Contactforum van het verenigingsleven in de monumenten- en landschapszorg. 

VCOB

Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken

VCV

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur : steunpunt voor volkscultuur in Vlaanderen

VMV

Vlaamse Museumvereniging

VOBK

 

Verenigde Organisatievormen Beeldende Kunst

De VOBK is de belangenverdediger van professionele organisaties en instellingen werkzaam rond hedendaagse beeldende kunst

VTI

 

Vlaams Theater Instituut - Steunpunt voor de podiumkunsten :

kritisch forum dat het publieke debat aanvuurt met onderzoek, publicaties en studiedagen, draaischijf voor informatie over verleden, heden en toekomst van de Vlaamse podiumkunsten in een internationaal perspectief.

VVC

Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra

VVIA

Vlaamse Vereniging voor IndustriŽle Archeologie

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

 Home